تعهد ما سعی در برآورده کردن نیازهای
توانیابان و کمک به بهبود زندگی آن هاست.

ماموریت ما

رعد شرق بر مبنای آموزش های رایگان و حمایت از اشتغال توانیابان در جامعه می باشد. 

چشم انداز ما

افزایش اشتغال زایی برای توانیابان عزیز تا همانند سایر افراد جامعه دارای شغل و درآمد باشند.

ارزش های ما

رعد شرق بیش از یک دهه است که از توانیابان حمایت میکند، خدمت به توانیابان اولین هدف ماست.

0سال خدمت
0نفر آموزش دیده
0% فرصت شغلی
0هزار توانیاب تهران

کاری که ما انجام می دهیم

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق، با جذب افراد توانیاب و انتقال تجربه اساتید به آنها بصورت رایگان و سایر فعالیت های خیرخواهانه، تعهد دارد که آنها را حمایت کرده تا در جامعه امروزه که مشکل توانیابان بسیار زیاد است کمی از دغدغه آنان بکاهد.

محصولات ما

آموزش های توانیابان که در زمینه صنایع چوب، چرم دوزی و غیره است پس از اتمام دوره آموزش، هنر دست آنان در بازارچه های مختلف به نمایش گذاشته میشود تا به نفع توانیابان به فروش برسد.

کیف چرم

دوشی زنانه

پیکره تراشی

ماهی

کیف چرم

پول زنانه

تابلو معرق

ققنوس

با همراهی شرکت های حامی:

در این سالهای فعالیتمان، شرکت های بزرگی ما را همراهی کرده اند تا بهترین ها را در این راه برای معمولین فراهم کنیم. امیدواریم تا با همکاری سایر شرکت ها همچنان در این راه با همراهی شما توانمند باقی بمانیم.