روز صنایع دستی
خرداد ۲۰
روز صنایع دستی
  • 10صبح تا 12 شب
  • تهران
روز جهانی معلولین
آذر ۱۲
روز جهانی معلولین
  • 10صبح تا 12 شب
  • تهران
شب یلدا
آذر ۳۰
شب یلدا
  • 10صبح تا 12 شب
  • تهران

همراهی شما ستودنی است.

با توجه به مسئولیت های اجتماعی خیرخواهانه شرکت ها بسیار خرسندیم که در این سال ها در کنارمان بودید و همراهیمان کردید در این راه تنها نباشیم و بسیار مفتخریم تا دیگر شرکت ها( برند ) که امکان کمک رسانی به مجتمع را دارند در کنارمان باشند. جای شما اینجا خالیست…